Hem
Tjänster
Om
Blygsamma rader
Kontakt
Barn & musik
Privatlektioner
Musik som friskvård

Sång har en positiv inverkan på vår hälsa. Sång tränar kroppens muskler och lungor och gör oss gladare, friskare, starkare och lugnare. Att sjunga ger oss mer energi, ökar det allmänna välmående och utvecklar känslolivet.

Sång och musik som hälsofrämjande åtgärder inom arbetslivet är en billig och skadefri verksamhet som gynnar både den anställde och arbetsgivaren. Melodia erbjuder musikalisk friskvård för Ditt företag. Genom körsång, individuell sångundervisning, gitarrkurs eller en musikalisk hälsodag kan jag hjälpa Dig att få en friskare personal, påverka sjukfrånvaron och öka trivseln på Ditt företag.

Ny forskning visar på att musik, sång och andra kulturupplevelser förbättrar den fysiska hälsan och ökar det allmänna välbefinnandet. Man får större ork och mer arbetsglädje. Att delta i körsång har en speciell gynnande effekt på just arbetsglädjen och hur man själv upplever hur man får använda sin kompetens i arbetet.

"En kulturupplevelse ger samma positiva effekt fyskiskt som ett motionspass" enligt Lars-Olof Bygren, professor emeritus inom socialmedicin Umeå Universitet.

Kontakta Melodia för olika företagspaket.