Hem
Tjänster
Om
Blygsamma rader
Kontakt
Musik som friskvård
Privatlektioner
Barn & musik
Melodia ordnar fortbildning inom ämnena barn, musik, rytm och rörelse som riktar sig mot personal inom förskola, skola och kyrka. Sång, musik, rytm och rörelse blandas med teori om barn, dess utveckling och musikens oanade möjligheter i det vardagliga arbetet.

Behöver Din personal en nytändning i sitt arbete med barn och musik,
nya sångtips och arbetssätt med musiken bland barnen? Melodia kan erbjuda en skräddarsydd fortbildning för Era behov.

Här följer några exempel på föreläsningar som Melodia erbjuder:

  • Sången som redskap: Sången som arbetsredskap i förskola och skola.
  • Musikens betydelse för det lilla barnet.
  • Barnmusikverksamhet: Babysång, småbarnsmusik, musiklek - vi reder ut begreppen, ger teoretiska och praktiska tips.